Indkøring

Forberedelse til vuggestueliv og børnehaveliv

At træde ind i en vuggestue for første gang kan på mange måder være som at lande på en fremmed planet med dens egne rutiner og regler - skrevne som uskrevne. Der er mange nye mennesker og ting at forholde sig til både for barn og forældre. 

For at få så blød en start som muligt er det vigtigt, at indkøringen får lov at tage tid afhængig af barnets behov. Barnet bliver tilknyttet en stue og i indkøringsfasen, der ofte tager mellem 2-3 uger, vil een fra stuens pædagogiske personale være der til at tage særlig hånd om barnet og informere og guide om praktiske såvel som følelsesmæssige ting. I denne periode er det vigtigt, at forældrene er med i vuggestuen eller på standby, og at dagene ikke bliver for lange.

Hvad kan I gøre før vuggestuestarten

Der findes nogle ting som er gode at overveje inden den faktiske vuggestuestart. 

Afhængig af barnets alder kan man begynde at øve barnet i at spise og drikke selv, og man kan prøve at passe spise- og sovetider ind efter rytmen i vuggestuen, hvor sovetiden for de ældre børn ofte vil ligge mellem 12-15. Som udgangspunkt følger vi barnets behov for at sove. Hvis man har muligheden, kan man også lade f.eks. bedsteforældre få lov at passe barnet, så barnet får erfaring med at blive passet af andre. 

Her kan du læse mere om hvordan dit barn får en god start i vuggestuen.

 

Overgang fra vuggestue til børnehave

Vuggestuepersonalet opfordrer de kommende børnehaveforældre til at besøge deres fremtidige børnehavestue og aftale den kommende indkøring af deres barn med børnehavepersonalet. Det aftales, hvilken dato barnet begynder, hvor længe det skal være i børnehaven det første stykke tid, og forældrene orienterer personalet om barnets sove- og spisevaner og andre forhold, der måtte skulle tages særligt hensyn til.

Personalet på den nye stue i børnehaven opfordres til at have et særligt øje/snak med barnet når de er i vuggestuen.

Ca. 14 dage før begyndelsesdato i børnehaven vil en voksen fra vuggestuen besøge den nye stue sammen med barnet. Efter behov gentages besøget. Herefter vil barnet uden vuggestuevoksen besøge sin kommende stue om formiddagen.

2-3 dage før begyndelsesdato spiser barnet frokost på sin nye stue. Undervejs bliver barnet gjort bekendt med sin nye garderobeplads og sin private skuffe i købmandsdisken og bliver i det små introduceret for stuens rutiner, hvilket børnehavebørnene er mægtig gode til at hjælpe til med. I børnehaven har vi ikke en bestemt ”indkører”. Alle stuens voksne hjælpes ad, så indkøringen af barnet bliver så nænsom og skånsom som muligt.

De nye forældre får udleveret en folder med beskrivelse af praktiske forhold på stuen. Hvor lægges skiftetøj? Hvor er varmeskabet? Hvor skrives beskeder? og lignende.

I samarbejde med forældrene bestræber vi os på at give barnet en rigtig god overgang fra vuggestue til børnehave.

Velkommen til børnehaven!