Remida i Stenurten

I Stenurten kan vi godt lide genbrug. I efteråret 2014 engagerede vi os i et genbrugs-kunstprojekt under navnet Remida sammen med kreativ konsulent Line Madsen. Hun er tidligere ansat i Stenurten og var tovholder på skraldeprojektet.

Her blev der brugt alle mulige former for overskudsmaterialer – ja kort sagt skrald – til at pynte op og gøre Stenurten et endnu mere spændende sted at være. Line opsummerer projektet således:

»Det handler om at motivere børn og voksne til at tænke kreativt, bæredygtigt og problemløsende. Vi arbejder med de overskudsmaterialer, som vi normalt smider i skraldespanden, og det kræver en pæn portion fantasi at finde på nye måder at bruge dem«

Remida-metoden er opkaldt efter den oldgræske kong Midas, der ifølge sagnet kunne forvandle alt til guld. I vores projektsammenhæng handlede det om, at børnene lærer at bruge deres fantasi i arbejdet med at finde nye, innovative måder at genanvende ellers kasserede ting på. Børnene har været involverede i alle dele af processen fra idé-generering til den praktiske udførsel. Man kan se de flotte resultater på gange og stuer. 

Fremover ønsker personalet og ledelsen i Stenurten at føre Remida-tilgangen videre, idet både børn, personale og forældre har oplevet forløbet som givende og værdifuldt for børnenes kreativitet og fantasi.