Sygdomspolitik

Tackling af børnesygdom, sundhed og trivsel er et fælles ansvar mellem Stenurtens personale og forældrene. Vi følger sundhedsstyrelsens retningslinjer i forhold til smitsomme sygdomme hos børn. For at begrænse infektionssygdomme vasker vi alle hænder, når vi kommer og går. Når du afleverer og henter dit barn, er det derfor vigtigt, at du hjælper dit barn med at vaske hænder.

 

Når dit barn er sygt

Barnet er sygt, hvis almentilstanden er påvirket, hvis der er feber osv. Hvis dit barn er sygt, skal det ikke være i institutionen. Ring hertil i tilfælde af sygdom, så vi ved, barnet ikke kommer. Hvis barnet bliver dårligt i løbet af dagen, ringer vi efter jer.

 

Barnet er rask, når det er feberfrit, og almentilstanden er upåvirket. Barnet skal kunne deltage i de aktiviteter, det plejer uden at kræve særlig omsorg og pasning. Barnet skal f.eks. kunne lege udendørs og tage med på udflugt.

Optræder der i institutionen sygdomme, som kan have betydning for de andre børn og forældre, oplyser vi om det ved opslag. F.eks. kighoste, lussingesyge, skoldkopper og andre børnesygdomme. Vi oplyser også om tilfælde af lus og børneorm.