Hvordan kan jeg skrive mit barn op?

Hvem kan blive skrevet op?

Stenurten optager alle børn uafhængig af bopælskommune, køn, alder, etnicitet, særlige behov etc.  Det er gratis at blive skrevet på Stenurtens venteliste.

Barnet kan først skrives på ventelisten, når barnet er født.

Tildeling af plads foregår efter anciennitetsprincippet, dvs. man optjener anciennitet fra opskrivningstidspunkt. En ledig plads tilbydes det barn, der har været længst på venteliste til den pågældende plads.

Et barn, der allerede er tildelt vuggestueplads i Stenurten, fortsætter automatisk til en børnehaveplads (medmindre forældrene udmelder barnet).

Der er fortrinsret for søskende til børn i institutionen. Denne fortrinsret omfatter også søskende af tidligere børn i institutionen. Søskendebørn skal dog også være skrevet på ventelisten – ellers udebliver fortrinsretten.

 

Hvordan skriver man sig op?

Man skriver sig op ved at udfylde formularen på hjemmesiden

Man modtager en bekræftelse på mail, når opskrivningen er registeret. Bemærk, der kan gå op til 14 dage før man modtager bekræftelse, da opskrivningen foregår manuelt.

Man bedes oplyse en ønsket startdato for sit barn, og man kan sagtens ændre den ønskede startdato, hvis behovet ændrer sig. Stenurten kan dog ikke garantere en plads til den ønskede dato.

Registreringen afhænger af korrekt udfyldt formular, vær derfor opmærksom på at udfylde formularen i det format, der henvises til (dd-mm-åååå) og tjek at fødselsdato er korrekt (vi oplever mange forkerte årstal).

Man vil automatisk blive slettet fra ventelisten, når behovsdatoen er overskredet med mere end 2 måneder. Ønsker man at beholde sin plads på listen skal man blot sende os en mail med sin nye behovsdato senest 2 måneder efter den nuværende behovsdato.

Man har ikke krav på at få oplyst barnets placering på ventelisten.

 

Hvordan får man tilbudt en plads?

Når der bliver en ledig plads, kontakter vi alle der har behovsdato 2 måneder før og 2 måneder efter den dato, hvor der bliver en ledig plads.

Pladsen tilbydes herefter til det barn, der har længst anciennitet, ud af dem som har takket ja til pladsen.

Man får tilbudt pladsen via mail, så man bedes gøre os opmærksom på, hvis man ændrer mailadresse. Det er forældrenes eget ansvar at sørge for at give besked om ændrede oplysninger og holde øje med om en mail evt. havner i spam-filteret.

Man skal melde tilbage via mail om, hvorvidt man er interesseret i pladsen. Når svarfristen er udløbet, vil der blive fremsendt en bekræftelse på pladsen til det barn som har længst anciennitet på ventelisten.

Hvis man takker ja til pladsen (og får den), er det bindende. Man vil derfor blive opkrævet for 1 måneds forældrebetaling, hvis man alligevel skulle springe fra.

Melder man ikke tilbage på tilbuddet bliver man slettet fra listen.

Ønsker man at takke nej, men beholde sin plads på listen skal man blot sende os en mail med den nye behovsdato.

Ventelisten administreres af 2-3 forældre i bestyrelsen. For at sikre fuld objektivitet, føres der tilsyn med processen af forældrebestyrelsen. Dette foregår ved, at bestyrelsen jævnligt modtager en opdateret kopi af ventelisten, og ved ledige pladser informeres bestyrelsen om, hvem der har fået tilsendt et tilbud, og hvem der vil blive tilbudt pladsen. Herudover kan Frederiksberg kommune til enhver tid bede om at modtage oplysninger om ventelisten.