Priser & betaling

Den månedlige forældrebetaling for en vuggestueplads i 2019 er 3.511 kr.

Den månedlige forældrebetaling for en børnehaveplads er i 2019 er 2.182 kr.

Priser følger som udgangspunkt altid Frederiksberg Kommunes takster og reguleres sammen med Frederiksberg Kommunes priser den 1. januar hvert år.

Forældrebetaling opkræves månedligt forud og falder den første hverdag i måneden. Betalingen opkræves via vores paraplyorganisation, Børneringen. Vi opfordrer til at man tilmelder sig Betalingsservice. Ved manglende betaling i mere end 2 måneder vil man blive udmeldt af institutionen. 

Bor man ikke i Frederiksberg kommune, skal man huske at undersøge om kommunen vil betale det kommunale tilskud til institutionspladsen.

Der er mulighed for at søge kommunen om fripladstilskud og søskendetilskud. Læs mere om disse muligheder og om hvordan man ansøger på din kommunes hjemmeside:

Frederiksberg

København